Disclaimer

Disclaimer vanReincke Deze website-disclaimer is een juridische kennisgeving waarin uitleg wordt gegeven over de aansprakelijkheids-, intellectuele eigendoms- en privacyaspecten van onze Voorwaarden en Privacyverklaring. Voor de volledigheid dient u ook de oorspronkelijke documenten door te nemen.  Aansprakelijkheid We hebben ons er tot het uiterste toe ingespannen ervoor te zorgen dat de informatie op deze website […]

Privacybeleid

Privacyverklaring  Uw privacy is zeer belangrijk voor vanReincke (hierna ook ‘ik’, ‘mijn’, ‘we’, ‘wij’, ‘ons’ en ‘onze’). vanReincke –Yolanda Reincke – is gecertificeerd ActionCOACH Business Coach; licentienemer van de succesvolle business methode van ActionCOACH Business Coaching. vanReincke helpt MKB ondernemers om hun bedrijf te laten groeien. Om (latente) dromen, plannen en ideeën om te zetten […]