DISC – Veelgestelde Vragen OUD

Wat is DISC?

DISC is een persoonlijkheidsanalyse dat zicht geeft op communicatie en gedrag van mensen. Het is een motivatie-observeringsinstrument gebaseerd op het idee dat gedrag laat zien waar iemand behoefte aan heeft. Het geeft diepgaand inzicht in de eigen persoonlijkheid en dat van anderen.

Play Video

Video: Introduction to extended DISC (engels)

Waarom DISC?

DISC helpt jou om je eigen stijl te herkennen en te zien wat voor jou werkt. Het anticipeert op normale spanningen in relaties, laat je zien hoe je anderen kunt lezen en je communicatie daarop aan kunt passen. Het vertelt anderen hoe met jou te communiceren.

Wat maakt DISC zo geliefd?

Als je iemands gedrag nauwkeurig observeert, is het makkelijker iemand te ‘lezen’ en in te spelen op wat iemand nodig heeft en motiveert. Dit geeft ons de mogelijkheid om te voorspellen wat iemand wel of niet blij maakt, wat de relatie verbetert en wat zorgt voor een meer harmonieuze en productieve werkomgeving!

Wat is het grote voordeel van DISC?

DISC geeft informatie over ons favoriete onderwerp – onszelf! In 10-15 minuten krijg je een korte beschrijving van jou op maat. Het is naast een snel ook een makkelijk assessment en het model is makkelijk te herinneren, niet bedreigend en zeer geschikt om te delen met anderen.

Wat meet DISC eigenlijk?

DISC meet wat ‘onder de ijsberg’ speelt: onze onderliggende emoties, behoeften en angsten en de primaire zorgen die ons gedrag sturen. Het meet hoeveel energie je steekt in het omgaan met problemen, het omgaan met andere mensen, het omgaan met het tempo van je omgeving en hoe je omgaat met regels en details.  Door middel van selectie kies je de woorden die het meest op jou lijken en de woorden die het minst op jou lijken. Door die keuzes (antwoorden) onthult het instrument je gedragsstijl.

Welke stijl is de beste?

Jouw stijl is de beste! DISC is gebaseerd op het idee dat emoties en gedrag niet ‘goed’ of ‘fout’ zijn. Het is juist gebaseerd op het gegeven dat gedrag laat zien waar iemand behoefte aan heeft, waarbij alle stijlen ‘hun eigen’ sterktes en uitdagingen kennen.

Waarom handelen/communiceren niet alle D’s (of Is’s, S’en, of C’en) hetzelfde?

We hebben allemaal verschillende vooroordelen, voorkeuren, motivaties/waarden, kritisch denkvermogen, vaardigheden, ervaring, opleiding en intelligentieniveaus die ons gedrag beïnvloeden. DISC is een combinatie van ‘nature’ en ‘nurture’, dus we hebben allemaal verschillende dingen die ons gevormd hebben. Net zoals we allemaal verschillend haar hebben of verschillende smaken ijs prefereren, handelen en communiceren we allemaal op verschillende manieren. Bovendien hebben we alle vier de stijlen in de wereld nodig om zo effectief mogelijk te zijn.

Hoeveel DISC Assessments zijn er?

Wij leveren slechts 1 assessment, maar de resultaten van dat assessment kunnen worden gebruikt voor een verscheidenheid aan rapporten (DISC Zelf, DISC Leiderschap, DISC Verkoop, enz.)

Wat gebeurt er als iemand probeert het instrument te slim af te zijn of te misleiden? Is het gemakkelijk?

De DISC Assessment kan misleid worden, maar zo gemakkelijk is het niet! Het is niet altijd duidelijk wat het antwoord zou ‘moeten’ zijn (meest en minst is de basis, niet een schaal, en het algoritme is op beide gebaseerd). Er zijn ook antwoorden die specifiek validiteitsantwoorden zijn om de integriteit te waarborgen.

Hoe nauwkeurig zijn de DISC Assessment resultaten?

DISC heeft een hoge statistische nauwkeurigheid, validiteit en betrouwbaarheid door studies over vele jaren. De beste maatstaf voor validiteit ben jij; geeft het weer hoe anderen zien dat jij je ten minste 80+% van de tijd gedraagt? Als er onnauwkeurigheid is, wordt dat meestal veroorzaakt door menselijke fouten als tijd, focus, objectiviteit. Als je bij het invullen van het assessment te veel nadenkt, er te lang over doet, je op meer dan één gebied concentreert of probeert het instrument te misleiden, kunnen de resultaten onnauwkeurig zijn. Het is het beste om het snel te doen zonder al te veel te analyseren, en af te gaan op je eerste- of onderbuikgevoel.

Zou het rapport anders zijn als ik de DISC in een andere rol zou doen?

Ja, het assessment is een momentopname van wie jij bent met de rol die je in gedachten hebt. Het is dus belangrijk dat je bij het invullen gefocust blijft op één enkele rol.

Wat moet ik doen als mijn DISC Assessment onnauwkeurig is?

Sommige stijlen hebben nooit het gevoel dat ze het ‘juist’ hebben. Vraag iemand die je kent wat zij zien om er zeker van te zijn dat je niet iets mist (blinde vlek).

Als je het DISC Assessment in verschillende periodes van je leven doet, zullen de resultaten hetzelfde zijn?

Heb jij dezelfde attitudes, overtuigingen en waarden? Leef je hetzelfde leven? DISC is een momentopname van hoe jij jezelf ziet in de activiteit, focus en omgeving waarop je reageert. Zoals je denkt, zo ben jij. Gedrag wordt altijd beïnvloed door de beslissingen die je neemt of niet neemt. Je kunt kiezen om te veranderen, maar je natuurlijke neigingen kunnen echter consistenter zijn.

Wat is de energielijn?

DISC meet de energie die je steekt in het omgaan met problemen, het beïnvloeden van mensen, het stabiliseren van de omgeving en het naleven van regels en details. De energielijn is de middellijn die 50% vertegenwoordigt: stijlen erboven zijn hoog, en eronder zijn laag (in verschillende mate). De energie lijn laat zien hoeveel energie je in elk gebied stopt; onder de lijn hou je energie tegen en boven de lijn geef je veel energie.

Wat is het verschil tussen de je basisstijl en je responsstijl?

Je responsstijl is het gedrag dat je vertoont waarvan je denkt dat dit wenselijk is in je geselecteerde aandachtsgebied (werk, sociaal, familie). Deze grafiek zou kunnen veranderen als je van rol wijzigt of in een andere situatie belandt. Je basisstijl laat je instinctieve, natuurlijke gedrag en motivatie zien. Het is vaak een betere indicatie van wie je écht bent en hoe je automatisch en instinctief reageert. Dit is hoe je je gedraagt als je jezelf comfortabel voelt in je thuisomgeving.

Wat betekenen de cijfers die bij mijn Patroon worden vermeld?

De cijfers refereren aan de intensiteit-schaal 1 t/m6 die bij de Woordschets wordt getoond. Voorbeeld: (1324) betekent D is een 1, I is een 3, S is een 2, C is een 4 op jouw bijbehorende Woordschets.

Hoe kunnen mensen met verschillende grafieken op dezelfde plaats in het wiel staan?

Het Wiel plot slechts 60 van de mogelijke DISC-grafieken. Het plotten wordt bepaald door de stijlen die 50% en hoger zijn. De grafieken worden bepaald door welke stijlen boven de middellijn verschijnen en hun intensiteit. Daardoor komen een verscheidenheid aan combinaties overeen met één enkel segment op het Wiel.

Wat zijn ongeldige of onnauwkeurige, ongebruikelijke grafieken?

Wanneer alle punten in de buurt van de middellijn liggen, kan je een ongebruikelijke grafiek krijgen. Vaak hangt dit af van de focus tijdens het afnemen van het assessment, inconsistente antwoorden die wijzen op stress en overaanpassing, of iemand die onzeker is over zijn rol. Deze zal typisch getoond worden met een ontbrekende ster of cirkel op het Overzicht Gedragspatroon (Wiel). Wij raden je aan het assessment over een paar maanden opnieuw te doen.

Hoe oud is DISC?

DISC bestaat al heel lang! Het onderscheid in 4 kwadranten vindt zijn oorsprong in het oude ‘four humor theory’, maar het was Hippocrates rond 400 V. CHR. die het naar de medische theorie bracht met de temperamenten sanguinisch (bloed), cholerisch (gele gal), melancholisch (zwarte gal) en flegmatisch (slijm). Elk temperament wordt geassocieerd met bepaalde stemmingen, emoties en gedragingen. Ook vele anderen hebben onze moderne kijk op de temperamenten bepaald.

In de twintiger jaren begonnen Freud en Jung voor het eerst menselijk gedrag te bestuderen. Dr. William Moulton Marston was de eerste die onderzoek deed naar de emoties van normale mensen en hij ontwikkelde in 1928 de vier gedragstypen die we vandaag de dag gebruiken: D – Dominance, I – Inducement, S – Submission, en C -Compliance. Hij onderwees DISC-Literacy, en hoe je het verhaal moet begrijpen achter waarneembare aanwijzingen evenals wat iemands primaire stijl drijft.

Hoewel William Moulton Marston bijdroeg aan de creatie van het DISC Assessment, heeft hij het niet gecreëerd of zelfs maar bedoeld om DISC als een assessment te gebruiken. Het was Walter Clarke in 1956 die het DISC Assessment creëerde, gebaseerd op Marston’s theorie. Ongeveer 10 jaar later werd de eerste zelf-beschrijvingstest gebruikt waarbij respondenten werd gevraagd om tussen termen te kiezen om hun stijl te identificeren. Er zijn vele versies van het DISC model en het gebruikte assessment instrument geweest met variërende graden van validiteit en betrouwbaarheid.

Hoe geschikt zou het gebruik van DISC zijn in vergelijking met een ideale DISC voor werving & selectie?

DISC mag in het beste geval voor niet meer dan 20% van de functiecriteria worden gebruikt en mag niet worden gebruikt als een opzichzelfstaand instrument voor selectie. In combinatie met andere evaluaties kan DISC wél heel nuttig zijn om ondersteunende informatie te geven of om suggesties te geven over waar iemand in een team zou kunnen passen.

Hoe verhoudt MBTI zich tot DISC?

DISC is zelfbeoordeling, en MBTI wordt beoordeeld door een andere partij. DISC is intuïtief te lezen en te begrijpen. Het is niet noodzakelijk dat een ervaren professional alles komt uitleggen / toelichten; het zijn slechts 4 stijlen die heel eenvoudig en praktisch zijn.

MBTI bestaat uit 16 combinaties van 4 verschillende letters en is daarmee ingewikkelder voor de gemiddelde persoon. MBTI is ook een psychologisch assessment, terwijl DISC is gebaseerd op behoeften, waarneembaar gedrag en emotie.

Wat is het verschil tussen DISC Zelf, DISC Verkoop, DISC Leiderschap en Motivators?

Al deze rapporten zijn gebaseerd op de gegevens/bevindingen uit een DISC Assessment, met verschillende gerichte toepassingen om het geleerde op een eenvoudige en praktische manier toe te passen. De hoofdgedeelten van de rapporten zijn vergelijkbaar, maar elk rapport biedt specifieke suggesties en gerichte aanpassingsstrategieën voor ofwel persoonlijk, verkoop, leiderschap of carrière management.

Zijn er rapporten van een hele groep?

Voor groepen is er een DISC Team Rapport met snapshots, een gecombineerd overzicht en het ‘Wiel’. Deze is gratis aan te vragen bij DISC analyses van groepen vanaf 4 personen.

Meer weten?

Stel je vraag

Vind de kansen die je nu laat liggen! Het is gratis, duurt max. 5 minuten en je krijgt direct een rapport op maat ...
Goed bezig!;)

Want ik wil ook graag met jóu kennismaken ...

Laat je gegevens achter en ik bel je binnen 48 uur om even kort kennis te maken en – eventueel – een vervolgafspraak te plannen. Tot snel!